Kunstrekvisita

Kremer Pigment – Raw Sienna, French – 100g

91 NOK

Kremer Pigment – Raw Sienna, 

French – 100g

Lag din egen maling med disse pigmentene. 
Anbefalt tillegsutstyr:
Glassløper
Medium:
Linolje til oljemaling
Akrylemulsjon til akrylmaling
Gum arabic til akvarelle